Kalendář akcí

Datum konání Název akce   Lektor Poznámky

 

 

VÍCEDENNÍ KURZY      

8.,14.,15.,23. a 27.10.

2014

Kurz mzdového účetnictví a personalistiky krok za krokem 2014 P. Zdeněk KŘÍŽEK

 

DT Pardubice

 

   20. - 27.9.2014

20.9. - 1.10.2014

 

Obchodní korporace z právního, účetního a daňového pohledu r. 2014

Hotel Zoraida Park Garden Resort****

 OBSAZENO

Mgr. Hana KUNCOVÁ

Ing. Jana PILÁTOVÁ

Andalusie -

Španělsko 

OBSAZENO

18. - 21.11.2014

Mzdově - personální speciál 2014, novinky 2015

Hotel JEZERKA, Seč - Ústupky

Ing. Iva RINDOVÁ

Pan Zdeněk KŘÍŽEK

Mgr. Zdeněk Schmied

hotel Jezerka

Seč-Ústupky

24. - 28.11.2014

Speciál pro obchodní korporace 2014, novinky 2015

Hotel JEZERKA, Seč - Ústupky

Ing. Jana LEDVINKOVÁ

Mgr. Hana  KUNCOVÁ

Ing. Jana PILÁTOVÁ

Ing. Jan VORLÍČEK

hotel Jezerka

Seč-Ústupky

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

 

     
17. září 2014

Mzdové a personální výpočty a povinnosti 2014 - praktický seminář spojující teorii

s konkrétně řešenými příklady

Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
19. září 2014 Vše co musí znát účetní o DPH

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč
22. září 2014 Praktická aplikace změn v účetnictví  v daních 2014 Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
  1. října 2014 Pokladna 2014 - po změnách legislativy Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
  7. října 2014 DPH komplexně - od základních pojmů až po zpracování daňového přiznání 2014 Ing. Dana VANKEOVÁ           1500 Kč
13. října 2014 Zákon o obchodních korporacích, pohled z praxe, zápis do OR Mgr. Hana KUNCOVÁ 1400/1500 Kč
14. října 2014 Daňová problematika daně z příjmů právnických osob na praktických příkladech Ing.Jan VORLÍČEK 1300/1400 Kč
15. října 2014 Písemná a elektronická komunikace v praxi Mgr. Renata DRÁBOVÁ 1300/1400 Kč
16. října 2014 Komplikované účetní  případy pro náročné Pan Tomáš LÍBAL 1400/1500 Kč
17. října 2014 Daňová problematika podnikajících fyzických osob a pronajímatelů Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
20. října 2014 Fakturace 2014 - komplexně Pan Tomáš LÍBAL 1300/1400 Kč
21. října 2014 DPH - řešení prktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU do a ze třetích zemí v roce 2014

JUDr. Svatopluk 

GALOČÍK

1300/1400 Kč
22. října 2014 Daň z nabytí nemovitých věcí, praktické příklady, konzultace Ing. Petr ROSŮLEK 1300/1400 Kč
23. října 2014 Majetek - chyby při jeho pořizování, prodej, nájem

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč
24. října 2014 Daňová kontrola a jak se jí bránit JUDr. Ondřej MORAVEC, PhD. 1300/1400 Kč
25. října 2014

Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce 2014 v personální a mzdové praxi, včetně legislativních změn k 1.1.2015 - konzultační seminář

Mgr. Zdeněk SCHMIED 1300/1400 Kč
30. října 2014 DPH v roce 2014 pro pokročilé v praktických příkladech  výhled do roku 2015 Ing. Roman ŠKALOUD 1300/1400 Kč
31.října 2014 Cestovní náhrady na příkladech, silniční daň Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
  3. listopadu 2014 Inspekce práce a praktická problematika zákoníku práce r. 2014 v návaznosti na nový kontrolní řád Ing. Radek SVOBODA 1300/1400 Kč
  5. listopadu 2014 Daňové pasti a rizika - společnosti ve ztrátě, pořizování majetku, optimalizace DPH

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč
10. listopadu 2014

Fakturace, účetní a daňové doklady 2014 - včetně změn dle nového občanského

zákoníku, novely DPH, elektronická fakturace

Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
12. listopadu 2014

Spisová služba po novele archivního zákona a vyhlášky o podrobnostech výkonu

spisové služby

Mgr. Martin SEIDLER 1300/1400 Kč
14. listopadu 2014

Deset nejčastějších problémů personalistiky a mzdového účetnictví r. 2014 a jak je řešit ( praktický seminář )

Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1300/1400 Kč
19. listopadu 2014 Komplexní pohled na hmotný a  nehmotný majetek v dani z příjmů včetně uplatňování daňových odpisů r. 2014, novinky pro r. 2015 Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
20. listopadu 2014 Relativní majetková práva, neboli smluvní právo po 10 měsících od účinnosti NOZ Mgr. Hana KUNCO 1400/1500 Kč
21. listopadu 2014

Kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží do kombinované nomenklatury

EU

JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
26. listopadu 2014 Zdravotní pojištění r. 2014 a k 1.1.2015 Ing. Antonín DANĚK 1300/1400 Kč
27. listopadu 2014 Novinky v DPH v roce 2014 a od roku 2015 Ing. Roman ŠKALOUD 1400/1500 Kč
28. listopadu 2014

Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob - komplexní pohled r. 2014, novinky r. 2015

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
1. prosince 2014 Intrastat CZ v intrakomunitárním obchodu EU, novinky 2015 JUDr. Pavel MATOUŠEK 1400/1500 Kč
3. prosince 2014 Aktuality ve mzdovém účetnictví pro rok 2015 Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
4. prosince 2014 Náklady a výnosy z účetního a daňového pohledu

Ing. Petr KOUT

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč
8. prosince 2014 Obchodní korporace z právního pohledu r. 2014, novinky 2015 Mgr. Hana KUNCOVÁ 1500/1600 Kč
11. prosince 2014 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi, novinky 2015 JUDr. Svatopluk GALOČÍK 1400/1500 Kč
12. prosince 2014 Roční účetní závěrka  2014 Ing. Jana PILÁTOVÁ 1400/1500 Kč
15. prosince 2014 Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování, novinky 2015 Ing. Iva RINDOVÁ 1400/1500 Kč
16. prosince 2014 Aktuality daní z příjmů fyzických a právnických osob - komplexní pohled r .2014, novinky r. 2015 Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
18. prosince 2014 Novela zákona o DPH r. 2015, problémové okruhy r. 2014 Ing. Jana LEDVINKOVÁ 1400/1500 Kč
19. prosince 2014 Změny v účetnictví a daních podnikatelů v r. 2015

Ing. Petr KOUT

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč