Kalendář akcí

Datum konání Název akce   Lektor Poznámky

 

 

VÍCEDENNÍ KURZY      

 

26. - 28.8.2014

 

Mzdová a personální agenda v praxi roku 2014 P. Zdeněk KŘÍŽEK

hotel Medlov

Vysočina

8.,14.,15.,23. a 27.10.

2014

Kurz mzdového účetnictví a personalistiky krok za krokem 2014 P. Zdeněk KŘÍŽEK

 

DT Pardubice

 

15.,16.,23.,24.9.2014 Kurz účetnictví pro podnikatele Ing. Dana VANKEOVÁ

 

DT Pardubice

 

   20. - 27.9.2014

20.9. - 1.10.2014

 

Obchodní korporace z právního, účetního a daňového pohledu r. 2014

Hotel Zoraida Park Garden Resort****

   8 denní pobyty - poslední volný pokoj

12 denní pobyty - poslední volná místa

Mgr. Hana KUNCOVÁ

Ing. Jana PILÁTOVÁ

Andalusie -

Španělsko 

 

18. - 21.11.2014

Mzdově - personální speciál 2014, novinky 2015

Hotel JEZERKA, Seč - Ústupky

Ing. Iva RINDOVÁ

Pan Zdeněk KŘÍŽEK

Mgr. Zdeněk Schmied

hotel Jezerka

Seč-Ústupky

24. - 28.11.2014

Speciál pro obchodní korporace 2014, novinky 2015

Hotel JEZERKA, Seč - Ústupky

Ing. Jana LEDVINKOVÁ

Mgr. Hana  KUNCOVÁ

Ing. Jana PILÁTOVÁ

Ing. Jan VORLÍČEK

hotel Jezerka

Seč-Ústupky

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

 

 

Vážení klienti, 

v době letních prázdnin, tj. do 31.srpna 2014, mě můžete kontaktovat  nejlépe na můj osobní meil - k.nechvilova@email.cz, nebo volat na můj mobil : 724009682.

 

Krásné letní odpočinkové dny Vám všem přeje

Květoslava Nechvílová, jednatelka IVÚ s.r.o. Pardubice

 


     
4. září  2014 Co nám přinesla rekodifikace 2014 - stručný přehled změn pro podnikatele v novém Občanském zákoníku, Zákonu o obchodních korporacích a Zákoníku práce Mgr. Hana KUNCOVÁ

 

 

17. září 2014

Mzdové a personální výpočty a povinnosti 2014 - praktický seminář spojující teorii

s konkrétně řešenými příklady

Pan Zdeněk KŘÍŽEK  
19. září 2014 Vše co musí znát účetní o DPH

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

 
22. září 2014 Praktická aplikace změn v účetnictví  v daních 2014 Ing. Dana VANKEOVÁ  
 1. října 2014 Pokladna 2014 - po změnách legislativy Ing. Dana VANKEOVÁ  
7. října 2014 DPH komplexně - od základních pojmů až po zpracování daňového přiznání 2014 Ing. Dana VANKEOVÁ  
13. října 2014 Zákon o obchodních korporacích, pohled z praxe, zápis do OR Mgr. Hana KUNCOVÁ  
14. října 2014 Daňová problematika daně z příjmů právnických osob na praktických příkladech Ing.Jan VORLÍČEK  
15. října 2014 Písemná a elektronická komunikace v praxi Mgr. Renata DRÁBOVÁ  
16. října 2014 Komplikované účetní  případy pro náročné Pan Tomáš LÍBAL  
17. října 2014 Daňová problematika podnikajících fyzických osob a pronajímatelů Ing. Iva RINDOVÁ  
20. října 2014 Relativní majetková práva, neboli smluvní právo po 10 měsících od účinnosti NOZ Mgr. Hana KUNCOVÁ  
20. října 2014 Fakturace 2014 - komplexně Pan Tomáš LÍBAL  
21. října 2014 DPH - řešení prktických příkladů dodávek zboží a služeb v rámci EU do a ze třetích zemí v roce 2014

JUDr. Svatopluk 

GALOČÍK

 
22. října 2014 Daň z nabytí nemovitých věcí, praktické příklady, konzultace Ing. Petr ROSŮLEK  
23. října 2014 Majetek - chyby při jeho pořizování, prodej, nájem

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

 
24. října 2014 Daňová kontrola a jak se jí bránit JUDr. Ondřej MORAVEC, PhD.  
25. října 2014

Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce 2014 v personální 

a mzdové praxi, včetně legislativních změn k 1.1.2015 - konzultační seminář

Mgr. Zdeněk SCHMIED  
30. října 2014 DPH v roce 2014 pro pokročilé v praktických příkladech  výhled do roku 2015 Ing. Roman ŠKALOUD  
31.října 2014 Cestovní náhrady na příkladech, silniční daň Ing. Iva RINDOVÁ  
3. listopadu 2014 Inspekce práce a praktická problematika zákoníku práce r. 2014 v návaznosti na nový kontrolní řád Ing. Radek SVOBODA  
5. listopadu 2014 Daňové pasti a rizika - společnosti ve ztrátě, pořizování majetku, optimalizace DPH

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

 
10. listopadu 2014

Fakturace, účetní a daňové doklady 2014 - včetně změn dle nového občanského

zákoníku, novely DPH, elektronická fakturace

Ing. Dana VANKEOVÁ  
12. listopadu 2014

Spisová služba po novele archivního zákona a vyhlášky o podrobnostech výkonu

spisové služby

Mgr. Martin SEIDLER  
14. listopadu 2014

Deset nejčastějších problémů personalistiky a mzdového účetnictví r. 2014 a jak je

řešit ( praktický seminář )

Pan Zdeněk KŘÍŽEK  
19. listopadu 2014 Komplexní přehled hmotného  nehmotného majetku v dani z příjmů včetně uplatňování daňových odpisů Ing. Jan VORLÍČEK  
21. listopadu 2014

Kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží do kombinované nomenklatury

EU

JUDr. Pavel MATOUŠEK  
26. listopadu 2014 Zdravotní pojištění r. 2014 a k 1.1.2015 Ing. Antonín DANĚK  
27. listopadu 2014 Novinky v DPH v roce 2014 a od roku 2015 Ing. Roman ŠKALOUD  
28. listopadu 2014

Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob - komplexní pohled r. 2014, novinky

r. 2015

Ing. Jan VORLÍČEK