Kalendář akcí

Datum konání Název akce   Lektor Poznámky

 

 

VÍCEDENNÍ KURZY      
18. - 21.11.2014

Mzdově - personální speciál 2014, novinky 2015

Hotel JEZERKA, Seč - Ústupky

Ing. Iva RINDOVÁ

Pan Zdeněk KŘÍŽEK

Mgr. Zdeněk Schmied

hotel Jezerka

Seč-Ústupky

24. - 28.11.2014

Speciál pro obchodní korporace 2014, novinky 2015

Hotel JEZERKA, Seč - Ústupky

Ing. Jana LEDVINKOVÁ

Mgr. Hana  KUNCOVÁ

Ing. Jana PILÁTOVÁ

Ing. Jan VORLÍČEK

hotel Jezerka

Seč-Ústupky

30.3. - 3.4.2015

Kurz mzdového účetnictví a personalistiky krok za krokem 2015

 

Pan Zdeněk KŘÍŽEK

 

Dům techniky

Pardubice

 

26.4. - 3.5.2015

 

Aktuální právní problematika obchodních korporací r. 2015

Hotel HILTON AL HAMRA BEACH*****, Spojené arabské emiráty

Mgr. Hana KUNCOVÁ

Spojené arabské 

emiráty

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

 

     
30. října 2014 DPH v roce 2014 pro pokročilé v praktických příkladech, výhled do roku 2015 Ing. Roman ŠKALOUD 1300/1400 Kč
31.října 2014 Cestovní náhrady na příkladech, silniční daň Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
  5. listopadu 2014 Daňové pasti a rizika - společnosti ve ztrátě, pořizování majetku, optimalizace DPH

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč
10. listopadu 2014

Fakturace, účetní a daňové doklady 2014 - včetně změn dle nového občanského

zákoníku, novely DPH, elektronická fakturace

Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
12. listopadu 2014

Spisová služba po novele archivního zákona a vyhlášky o podrobnostech výkonu

spisové služby

Mgr. Martin SEIDLER 1300/1400 Kč
13. listopadu 2014 Daň z příjmů fyzických osob, ukončení roku 2014, změny od roku 2015 Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
14. listopadu 2014

Deset nejčastějších problémů personalistiky a mzdového účetnictví r. 2014 a jak je řešit ( praktický seminář )

Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1300/1400 Kč
18. listopadu 2014 Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení 2014, novinky 2015 Pí. Dagmar KOPICOVÁ 1300/1400 Kč
19. listopadu 2014 Komplexní pohled na hmotný a  nehmotný majetek v dani z příjmů včetně uplatňování daňových odpisů r. 2014, novinky pro r. 2015 Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
20. listopadu 2014 Relativní majetková práva, neboli smluvní právo po 10 měsících od účinnosti NOZ Mgr. Hana KUNCO 1400/1500 Kč
21. listopadu 2014

Kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží do kombinované nomenklatury

EU

JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
24.listopadu 2014

Majetek z pohledu účetního a daňového, včetně odepisování na základě platné 

legislativy pro rok 2014 pro nevládní neziskové organizace

Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
26. listopadu 2014 Zdravotní pojištění r. 2014 a k 1.1.2015 Ing. Antonín DANĚK 1300/1400 Kč
27. listopadu 2014 Novinky v DPH v roce 2014 a od roku 2015 Ing. Roman ŠKALOUD 1400/1500 Kč
28. listopadu 2014

Nad daní z příjmů fyzických a právnických osob - komplexní pohled r. 2014, novinky r. 2015

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
1. prosince 2014 Intrastat CZ v intrakomunitárním obchodu EU, novinky 2015 JUDr. Pavel MATOUŠEK 1400/1500 Kč
2. prosince 2014 Nestátní neziskové organizace v roce 2014, roční účetní závěrka, novinky pro rok 2015 Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
3. prosince 2014 Aktuality ve mzdové a personální agendě pro rok 2015 Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
4. prosince 2014 Náklady a výnosy z účetního a daňového pohledu

Ing. Petr KOUT

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč
8. prosince 2014 Obchodní korporace z právního pohledu r. 2014, novinky 2015 Mgr. Hana KUNCOVÁ 1500/1600 Kč
11. prosince 2014 DPH při obchodu mezi členskými státy EU a třetími zeměmi, novinky 2015 JUDr. Svatopluk GALOČÍK 1400/1500 Kč
12. prosince 2014 Roční účetní závěrka  2014 Ing. Jana PILÁTOVÁ 1400/1500 Kč
15. prosince 2014 Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování, novinky 2015 Ing. Iva RINDOVÁ 1400/1500 Kč
16. prosince 2014 Aktuality daní z příjmů fyzických a právnických osob - komplexní pohled r .2014, novinky r. 2015 Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
18. prosince 2014 Novela zákona o DPH r. 2015, problémové okruhy r. 2014 Ing. Jana LEDVINKOVÁ 1400/1500 Kč
19. prosince 2014 Změny v účetnictví a daních podnikatelů v r. 2015

Ing. Petr KOUT

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč
5. ledna 2015

Daň silniční, z nemovitostí, darovací, dědická, z převodu nemovitostí a jejich začlenění

do jiných daní dle NOZ, jejich daňové přiznání, změny platné od roku 2015

Ing. Petr ROSŮLEK 1300/1400 Kč
14. ledna 2015 Závislá činnost roku 2014 - roční zúčtování, novinky 2015 Ing. Iva RINDOVÁ 1400/1500 Kč
21. ledna 2015 Aktuality v účetnictví a daních podnikatelů r. 2015

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč
26. ledna 2015 Mzdová a personální agenda  v roce 2015 Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
28. ledna 2015 Daně z příjmů právnických osob, ukončení r. 2014 včetně daňového přiznání, daňové změny pro rok 2015, praktické příklady Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
30. ledna 2015 Daňová evidence 2014 - praktická problematika, daňové přiznání, novinky 2015 Ing. Jana PILÁTOVÁ 1300/1400 Kč
17. února 2015 DPH v příkladech po novele zákona roku 2015 Ing. Jana LEDVINKOVÁ 1300/1400 Kč
19. února 2015 Daně z příjmů fyzických osob, ukončení r. 2014, včetně daňového přiznání, daňové změny pro rok 2015, praktické příklady  Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
20. února 2015 Cestovní náhrady a silniční daň Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
3. března 2015 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických a fyzických osob r. 2014 Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč