Kalendář akcí IVÚ s.r.o. roku 2015

 

Informace pro členy SÚ a členy KCÚ


Naše vzdělávací organizace připravuje jednodenní semináře a vícedenní školící akce i pro členy Svazu

účetních a členy Komory certifikovaných účetních, kde jim jak v současné době, tak i pro roky příští bude

poskytovat slevu, minimálně 100,- Kč.


S přátelským pozdravem

Květoslava Nechvílová, jednatelka IVÚ s.r.o. Pardubice


 


 

Datum konání Název akce   Lektor Poznámky

 VÍCEDENNÍ KURZY 2015

     

 

 

 

       

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE 2015

 

     

26. listopadu Nad  daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2015, změny pro rok 2016


Ing. Jan VORLÍČEK

 

27. listopadu


Aktuality v oblasti pracovního práva, vybraná ustanovení ZP Mgr. Zdeněk Schmied  
4. prosince


Nestátní neziskové organizace - účetní závěrka a daňové přiznání za rok 2015, novinky v oblasti účetnictví pro rok 2016


Ing. Dana VANKEOVÁ  


8. prosince


Nad daní z příjmů FO před koncem roku 2015, schválené a připravované změny v roce 2016 Ing. Jan VORLÍČEK  


10. prosinceDPH - kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb a další aktuality, účinné od 1.1.2016 Ing. Iva STEJSKALOVÁ  
11. prosince 


Daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, jejich daňová přiznání za rok 2015, novinky pro rok 2016


Ing. Petr ROSŮLEK
14. prosince 


Účetní závěrka podnikatelských osob roku 2015, výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe


Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA


15. prosince 


Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování 2015, novinky 2016 Ing. Iva RINDOVÁ


16. prosince 


DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi, aktuální problémy a změny od 1.1.2016


JUDr. Svatopluk GALOČÍK

17. prosince 


Kontrolní hlášení, povinnosti od roku 2016!

Novela zákona o DPH 2016


Ing. Jana LEDVINKOVÁ

Kongresový sál hotelu Labe Pardubice

18. prosince  Změny v účetních a daňových předpisech 2016


Ing. Petr  KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL
21. prosince 


Změny ve mzdovém účetnictví a personalistice 2016 Pan Zdeněk KŘÍŽEK 


          JEDNODENNÍ SEMINÁŘE 2016


     
14. ledna 


Daň z příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování roku 2015 a novinky 2016


Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA


18. ledna 
Změny v účetnictví, daních, pojistném a souvisejících předpisech od 1.1.2016

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA


21. a 22. ledna


Zákoník práce 2016 - kurz pro personalisty I. a II. část   Mgr. Zdeněk SCHMIED  
26. ledna


Zákon o DPH po 1.1.2016, kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb 


Ing. Roman ŠKALOUD
28. ledna 


Daně z příjmů právnických osob, daňové přiznání za rok 2015, přijaté změny u PO pro rok 2016


Ing. Jan VORLÍČEK
2. února 


Daně z příjmů fyzických osob, daňové přiznání FO za rok 2015, přijaté změny od roku 2016


Ing. Jan VORLÍČEK

 

9. února 


 

Účetní a daňové změny 2015 a 2016 v příkladech - NOVINKAPan Tomáš LÍBAL


 


12.února


Elektronická komunikace s finančním úřadem a další aktuální témata správy daní 2016 Ing. Zdeněk BURDA  
16. února


Kurz DPH v kostce, od základních pojmů až po vyplnění daňového přiznání 


Ing. Dana VANKEOVÁ  


18. února


Kurz DPH pro pokročilejší Ing. Dana VANKEOVÁ  

 

17. února Novinky ve mzdách 2016


Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA
19. února 


Daňová evidence, uzavření roku 2015, novinky 2016


Ing. Olga KRCHOVOVÁ


22. únoraCestovní náhrady a silniční daň


Ing. Iva RINDOVÁ  
23. února  Jak může management firmy předejít daňové pasti


Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL
24. února


Komplexní výpočty ve mzdové účtárně Pan Zdeněk KŘÍŽEK   

 

25. února


Srážky ze mzdy, platu, odměny, exekuce, osobní bankrot   Pan Zdeněk KŘÍŽEK  

 

3. března

 

Daňové přiznání k dani z příjmů PO a FO 2015   Ing. Jan VORLÍČEK