Kalendář akcí

Datum konání Název akce   Lektor Poznámky

 

 

VÍCEDENNÍ KURZY      

 

4., 10., 11., 16.

a 18.4. 2014

 

Kurz mzdové a personální agendy krok za krokem, v aktuálním znění pro rok 2014   Pan Zdeněk KŔÍŽEK

Přesun ze 17.

na 16.4.2014

17. - 18. 5. 2014

Kurz reflexní terapie - základní

 

 

Pí. Vlaďka Skřivánková

 

 
22. - 29.5. 2014

 

Jak na DPH a mzdově - personální problematiku v roce 2014

Hotel - Club Blue Dreams, Bodrum, Turecko

 

 

 

Ing. Jana LEDVINKOVÁ

Pan Zdeněk KŘÍŽEK

zahraniční

seminář

 

OBSAZENO

 

14. - 15.6.2014


Víkendový kurz intuitivní kresby   Pí. Vlaďka SKŘIVÁNKOVÁ  

20. - 27.9.2014

20.9. - 1.10.2014

 

Obchodní korporace z právního, účetního a daňového pohledu r. 2014

Hotel Zoraida Park Garden Resort, Andalusie - Španělsko

 

Mgr. Hana KUNCOVÁ

Ing. Jana PILÁTOVÁ

zahraniční 

seminář

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE


     
16.dubna 2014 Mzdová problematika v roce 2014 Pan Zdeněk KŘÍŽEK

Přesun ze 17.

na 16.4.2014

18. dubna 2014 Pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské a důchodové pojištění, zdravotní pojištění  Pan Zdeněk KŘÍŽEK  
22. dubna 2014 Nemovité věci a daně od 1.1.2014   Ing. Petr KOUT  
23. dubna 2014 Nájem bytů a nebytových prostor, pachtovní smlouva dle NOZ 2014   JUDr. Adam ZÍTEK, PhD.  
25. dubna 2014 Daňové a účetní novinky 2014, rozbor vybraných problémových okruhů na příkladech, ve vazbě na Nový občanský zákoník ( NOZ ) a Zákon o obchodních korporacích ( ZOK )

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

 
28. dubna 2014 Práva a povinnosti statutárních orgánů dle NOZ a ZOK   Mgr. Hana KUNCOVÁ  
30. dubna 2014 Daně z příjmů 2014 ve vazbě na Nový občanský zákoník  a zákon o obchodních korporacích   Ing. Jan VORLÍČEK  
5. května 2014 Vedení účetnictví podnikatelů, správné účetní a daňové postupy na příkladech   Pan Tomáš LÍBAL  
12. května 2014 Zákon o obchodních korporacích pro neprávníky r. 2014 Mgr. Hana KUNCOVÁ  
12. května 2014 Zahraniční obhcod EU, clo a daně u dovozu a vývozu +  Aplikační příklad v praxi roku 2014   JUDr. Pavel MATOUŠEK  
14. května 2014 Nad daní ze závislé činnosti v roce 2014, s příklady   Ing. Jan VORLÍČEK  
19. května 2014

Mzdové výpočty v r. 2014, omyly a nápravy chyb

  Pan Zdeněk KŘÍŽEK

přesun z 

16.5.2014

19. května 2014 Účetní a daňové doklady, smlouvy a jiné listiny v r. 2014   Pan Tomáš LÍBAL  
20. května 2014 Nejčastější daňové chyby a omyly   Ing. Petr KOUT  
23. května 2014 Změny v pořizování a reprodukci majetku, technické zhodnocení, zatřiďování majetku, odepisování a opravy - dle NOZ   Ing. Jiří BLAŽEK  
5. června 2014 DPH 2014 v příkladech z praxe, včetně účetnictví   Ing. Jana LEDVINKOVÁ  
6. června 2014 Náklady a výnosy v roce 2014 - účetní a daňový pohled  

Ing. Petr KOUT

Pan Tomáš LÍBAL

 
12. června 2014 Mzdy v podnikatelské sféře dle NOZ   Pan Zdeněk KŘÍŽEK  
13. června 2014 Odpovědnost a povinnosti jednatelů a společníků s.r.o. a představenstva v a.s. po rekodifikaci občanského práva (z pohledu účetnictví a daně z příjmů)  

Ing. Petr KOUT

Pan Tomáš LÍBAL

 
16. června 2014 Nehmotný a hmotný majetek po rekodifikaci občanského práva - účetní a daňové aspekty  

Ing. Petr KOUT

pan Tomáš LÍBAL

 
18. června 2014 Cestovní náhrady v příkladech   Pan Zdeněk KŘÍŽEK