Kalendář akcí roku 2015

Datum konání Název akce   Lektor Poznámky

 

 

 

VÍCEDENNÍ KURZY 2015


     
16. - 19.11.15

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2015, NOVINKY 2016

                                  Přihlášky přijímáme do 15.10.2016

 

 

Ing.Lenka  KRUNTORÁDOVÁ, MBA

Ing. Jana LEDVINKOVÁ

Ing. Jan VORLÍČEK

 

Hotel STUDÁNKA

Rychnov n/ K.

23. - 26.11.15

MZDOVĚ PERSONÁLNÍ SPECIÁL 2015, NOVINKY 2016

                                 Přihlášky přijímáme do 20.10.2016

 

Ing. Olga KRCHOVOVÁ

Ing. Iva RINDOVÁ

Mgr. Zdeněk SCHMIED

 

Hotel STUDÁNKA

Rychnov nad Kněžnou

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE

 

2015

 

     
15. října 15

 

Nestandartní seminář ke mzdovému účetnictví 2015

 

Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
14. - 15. října 

 

Daňová evidence od A do Z

 

Ing. Olga KRCHOVOVÁ 2600/2800 Kč
15. října 

 

Nejčastější daňové chyby a omyly

 

Ing. Petr KOUT, CSc. 1300/1400 Kč
16. října 

 

DPH v příkladech a omyly při výpočtech

 

Ing. Roman ŠKALOUD 1300/1400 Kč

 

16. října


Fakturace a daňové doklady v ČR, v rámci EU a mimo EU Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
19. října 

 

Novela zákona o účetnictví roku 2016 a navazující změny předpisů upravující účetnictví podnikatelů

 

Pan Tomáš LÍBAL 1300/1400 Kč
22. října 

 

Pokladna, práce s penězi, platební karty - výklad a podrobné vysvětlení, opřené o řešení problémů z každodenní praxe

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1300/1400 Kč
23. října 

 

Nejžhavější otázky v personalistice a mzdové problematice 2015

 

Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
26. října 

 

Práva, povinnosti a odpovědnost jednatele a ředitele, právní úprava s.r.o.

 

Mgr. Hana KUNCOVÁ 1400/1500 Kč
30. října 

 

Cestovní náhrady a silniční daň 2015

 

Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
2. listopadu  Majetek - chyby při pořizování, prodej, nájem

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč
5. listopadu 

 

Spisová služba v souladu se současnou metodikou a archivní legislativou

 

Mgr. Helena  POCHOBRADSKÁ 1300/1400 Kč
13. listopadu 

 

Nový celní sazebník 2016, kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží pro celní  řízení v dovozu a vývozu pro statistiku INTRASTAT cz

 

JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
13. listopadu 

 

Účetnictví podnikatelů 2016 v novele zákona a navazující změny předpisů upravující  účetnictví podnikatelů

 

Pan Tomáš LÍBAL 1300/1400 Kč

 

20. listopadu 

 

DPH v tuzemsku a v zahraničí 2015 a výhled do roku 2016 Ing. Roman ŠKALOUD 1400/1500 Kč
20. listopadu 

 

Co se nedozvíte o zdravotním pojištění v roce 2016 na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, se spoustou příkladů z praxe

 

Ing. Antonín DANĚK 1300/1400 Kč
23. listopadu  Náklady a výnosy v r. 2015 - účetní a daňové aspekty

Ing. Petr  KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč

 

25. listopadu 

 

Aktuální problematika obchodních korporací se zaměřením na s.r.o. a a.s. Mgr. Hana KUNCOVÁ 1400/1500 Kč
26. listopadu 

 

Nad  daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2015, změny pro rok 2016

 

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
27. listopadu 

 

Aktuality v oblasti pracovního práva a průřez vybranými ustanoveními zákoníku práce 2015, novinky 2016

 

Mgr. Zdeněk SCHMIED 1300/1400 Kč

 

30. listopadu 

 

INTRASTAT ve firemní praxi, v souvislosti s účetnictvím a souvztažností s DPH JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
4. prosince 

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - clo, DPH u obchodních operací se zbožím 2015 a možnosti snížení jejich finanční zátěže

 

JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
11. prosince 

 

Daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, jejich daňová přiznání za rok 2015, novinky pro rok 2016

 

Ing. Petr ROSŮLEK 1300/1400 Kč
14. prosince 

 

Účetní závěrka podnikatelských osob roku 2015, výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč

 

15. prosince 

 

Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování 2015, novinky 2016 Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
16. prosince 

 

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi, aktuální problémy a změny od 1.1.2016

 

JUDr. Svatopluk GALOČÍK 1400/1500 Kč

17. prosince 

 

Novela zákona o DPH 2016

 

Ing. Jana LEDVINKOVÁ 1400/1500 Kč
18. prosince  Změny v účetních a daňových předpisech 2016

Ing. Petr  KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč

 

21. prosince 

 

Aktuality ve mzdovém účetnictví a personalistice, změny pro rok 2016 Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
22. prosince 

 

Komplexní pohled na daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2015, změny pro rok 2016

 

Ing. Jan  VORLÍČEK 1400/1500 Kč
 

 

               JEDNODENNÍ SEMINÁŘE 2016

 

     
14. ledna 

 

Daň z příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování roku 2015 a novinky 2016

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč
18. ledna 

 

Změny v účetnictví, daních, pojistném a souvisejících předpisech od 1.1.2016

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč
21. ledna Novela zákoníku práce 2016 Mgr. Zdeněk SCHMIED 1300/1400 Kč
26. ledna

 

Zákon o DPH po 1.1.2016

 

Ing. Roman ŠKALOUD 1400/1500 Kč
28. ledna 

 

Daně z příjmů právnických osob, daňové přiznání za rok 2015, přijaté změny u PO pro rok 2016

 

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
2. února 

 

Daně z příjmů fyzických osob, daňové přiznání FO za rok 2015, přijaté změny od roku 2016

 

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
9. února 

 

Zásoby z účetního a daňového pohledu, příklady účtování,

změny platné od roku 2016

 

  Pan Tomáš LÍBAL 1400/1500 Kč
17. února 

 

Novinky ve mzdách 2016

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč
19. února 

 

Daňová evidence, uzavření roku 2015, novinky 2016

 

Ing. Olga KRCHOVOVÁ 1400/1500 Kč
23. února  Jak může management firmy předejít daňové pasti

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč
24. února 

 

Aktuality v zákoně o DPH roku 2016

 

Ing. Jana LEDVINKOVÁ 1400/1500 Kč
3. března 

 

Praktické vyplnění daňového přiznání za rok 2015

 

 

Ing. Jan VORLÍČEK

1400/1500 Kč

    750/800 Kč