Kalendář akcí roku 2015

Datum konání Název akce   Lektor Poznámky

 

 

 

VÍCEDENNÍ KURZY 2015


     
16. - 19.11.15

DAŇOVÉ A ÚČETNÍ AKTUALITY 2015, NOVINKY 2016

                                  Přihlášky přijímáme do 10.10.2016

 

 

Ing.Lenka  KRUNTORÁDOVÁ, MBA

Ing. Jana LEDVINKOVÁ

Ing. Jan VORLÍČEK

 

Hotel STUDÁNKA

Rychnov n/ K.

23. - 26.11.15

MZDOVĚ PERSONÁLNÍÍ SPECIÁL 2015, NOVINKY 2016

                                 Přihlášky přijímáme do 15.10.2016

 

Ing. Olga KRCHOVOVÁ

Ing. Iva RINDOVÁ

Mgr. Zdeněk SCHMIED

 

Hotel STUDÁNKA

Rychnov nad Kněžnou

 

 

Vážení klienti,

 

z důvodu konání zahraničního semináře je naše kancelář i obsluha emalu uzavřena. Po návratu zpět dne 7.9.2015 Vám budeme opět plně k dispozici. 

Děkuji za pochopení a přeji Vám krásné letní dny!

 

Květoslava Nechvílová, jednatelka IVÚ s.r.o. Pardubice

 

 

 

 

JEDNODENNÍ SEMINÁŘE 2015

 

     
23. září 15 Praktické příklady aplikace vybraných ustanovení zákoníku práce v personální praxi a legislativní změny v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti a inspekce práce r.2015 Mgr. Zdeněk SCHMIED 1300/1400 Kč
30. září 15

 

Nestandartní seminář ke mzdovému účetnictví 2015

 

Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
14. - 15. října 

 

Daňová evidence od A do Z

 

Ing. Olga KRCHOVOVÁ 2600/2800 Kč
15. října 

 

Nejčastější daňové chyby a omyly

 

Ing. Petr KOUT, CSc. 1300/1400 Kč
16. října 

 

DPH v příkladech a omyly při výpočtech

 

Ing. Roman ŠKALOUD 1300/1400 Kč

 

16. října


Fakturace a daňové doklady v ČR, v rámci EU a mimo EU Ing. Dana VANKEOVÁ 1300/1400 Kč
19. října 

 

Novela zákona o účetnictví roku 2016 a navazující změny předpisů upravující účetnictví podnikatelů

 

Pan Tomáš LÍBAL 1300/1400 Kč
22. října 

 

Pokladna, práce s penězi, platební karty - výklad a podrobné vysvětlení, opřené o řešení problémů z každodenní praxe

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1300/1400 Kč
23. října 

 

Nejžhavější otázky v personalistice a mzdové problematice 2015

 

Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
26. října 

 

Práva, povinnosti a odpovědnost jednatele a ředitele, právní úprava s.r.o.

 

Mgr. Hana KUNCOVÁ 1400/1500 Kč
30. října 

 

Cestovní náhrady a silniční daň 2015

 

Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
2. listopadu  Majetek - chyby při pořizování, prodej, nájem

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč
5. listopadu 

 

Spisová služba v souladu se současnou metodikou a archivní legislativou

 

Mgr. Helena  POCHOBRADSKÁ 1300/1400 Kč
13. listopadu 

 

Nový celní sazebník 2016, kombinovaná nomenklatura EU, zařazování zboží pro celní  řízení v dovozu a vývozu pro statistiku INTRASTAT cz

 

JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
13. listopadu 

 

Účetnictví podnikatelů 2016 v novele zákona a navazující změny předpisů upravující  účetnictví podnikatelů

 

Pan Tomáš LÍBAL 1300/1400 Kč

 

20. listopadu 

 

DPH v tuzemsku a v zahraničí 2015 a výhled do roku 2016 Ing. Roman ŠKALOUD 1400/1500 Kč
20. listopadu 

 

Co se nedozvíte o zdravotním pojištění v roce 2016 na souhrnném semináři ke změnám ve mzdové účtárně, se spoustou příkladů z praxe

 

Ing. Antonín DANĚK 1300/1400 Kč
23. listopadu  Náklady a výnosy v r. 2015 - účetní a daňové aspekty

Ing. Petr  KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč

 

25. listopadu 

 

Aktuální problematika obchodních korporací se zaměřením na s.r.o. a a.s. Mgr. Hana KUNCOVÁ 1400/1500 Kč
26. listopadu 

 

Nad  daní z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2015, změny pro rok 2016

 

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
27. listopadu 

 

Aktuality v oblasti pracovního práva a průřez vybranými ustanoveními zákoníku práce 2015, novinky 2016

 

Mgr. Zdeněk SCHMIED 1300/1400 Kč

 

30. listopadu 

 

INTRASTAT ve firemní praxi, v souvislosti s účetnictvím a souvztažností s DPH JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
4. prosince 

 

ZAHRANIČNÍ OBCHOD - clo, DPH u obchodních operací se zbožím 2015 a možnosti snížení jejich finanční zátěže

 

JUDr. Pavel MATOUŠEK 1300/1400 Kč
11. prosince 

 

Daň silniční, daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, jejich daňová přiznání za rok 2015, novinky pro rok 2016

 

Ing. Petr ROSŮLEK 1300/1400 Kč
14. prosince 

 

Účetní závěrka podnikatelských osob roku 2015, výklad a podrobné vysvětlení opřené o problémy z každodenní praxe

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč

 

15. prosince 

 

Zdanění příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování 2015, novinky 2016 Ing. Iva RINDOVÁ 1300/1400 Kč
16. prosince 

 

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi, aktuální problémy a změny od 1.1.2016

 

JUDr. Svatopluk GALOČÍK 1400/1500 Kč

17. prosince 

 

Novela zákona o DPH 2016

 

Ing. Jana LEDVINKOVÁ 1400/1500 Kč
18. prosince  Změny v účetních a daňových předpisech 2016

Ing. Petr  KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1400/1500 Kč

 

21. prosince 

 

Aktuality ve mzdovém účetnictví a personalistice, změny pro rok 2016 Pan Zdeněk KŘÍŽEK 1400/1500 Kč
22. prosince 

 

Komplexní pohled na daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2015, změny pro rok 2016

 

Ing. Jan  VORLÍČEK 1400/1500 Kč
 

 

               JEDNODENNÍ SEMINÁŘE 2016

 

     
14. ledna 

 

Daň z příjmů ze závislé činnosti, roční zúčtování roku 2015 a novinky 2016

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč
18. ledna 

 

Změny v účetnictví, daních, pojistném a souvisejících předpisech od 1.1.2016

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč
21. ledna Novela zákoníku práce 2016 Mgr. Zdeněk SCHMIED 1300/1400 Kč
26. ledna

 

Zákon o DPH po 1.1.2016

 

Ing. Roman ŠKALOUD 1400/1500 Kč
28. ledna 

 

Daně z příjmů právnických osob, daňové přiznání za rok 2015, přijaté změny u PO pro rok 2016

 

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
2. února 

 

Daně z příjmů fyzických osob, daňové přiznání FO za rok 2015, přijaté změny od roku 2016

 

Ing. Jan VORLÍČEK 1400/1500 Kč
9. února 

 

Aktuality v účetnictví od roku 2016

 

  Pan Tomáš LÍBAL 1400/1500 Kč
17. února 

 

Novinky ve mzdách 2016

 

Ing. Lenka KRUNTORÁDOVÁ, MBA 1400/1500 Kč
19. února 

 

Daňová evidence, uzavření roku 2015, novinky 2016

 

Ing. Olga KRCHOVOVÁ 1400/1500 Kč
23. února  Jak může management firmy předejít daňové pasti

Ing. Petr KOUT, CSc.

Pan Tomáš LÍBAL

1300/1400 Kč
24. února 

 

Aktuality v zákoně o DPH roku 2016

 

Ing. Jana LEDVINKOVÁ 1400/1500 Kč
3. března 

 

Praktické vyplnění daňového přiznání za rok 2015

 

 

Ing. Jan VORLÍČEK

1400/1500 Kč

    750/800 Kč